Sheet music

TUNISIA : Tunisia National Anthem (1958-1987)
Tunisian National Anthem (1958-1987)
Former National Anthem of Tunisia
Ala Khallidi

  • Author: Jalaleddine El-Naccache (1910-1989)
  • Composer: Salah Mehdi (b.1925)
  • National Day: March 20 (1956) - Independence Day
  • Buy: